Certificeringen

Wij handhaven de kwaliteit van onze activiteiten op een zeer hoog niveau door strikte naleving van wet- en regelgeving. Betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit kunnen alleen worden geboden met de juiste randvoorwaarden en faciliteiten. Daarom vinden wij certificering van het grootste belang. Wij zijn gecertificeerd door of aangesloten bij:

Certificeringen en keurmerken

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen [Nederlandse
Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) controleert Pollux op vakkennis en correcte toepassing van de NBBU-CAO.
kennis en correcte toepassing van de NBBU-CAO alsmede
op de kwaliteit van de administratie en kennis van de wetgeving.

SNA

Het keurmerk van de Stichting NormeringArbeid SNA is verplicht voor alle NBBU-leden. Hierin staan de financiële en administratieve criteria waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen.  Dit maakt het aannemen en uitzenden veel gemakkelijker en veiliger.

Pollux wordt met het SNA-keurmerk beoordeeld op onder meer de toepassing van het wettelijk loon, de toekenning van vakantiegeld en de wettelijke aansprakelijkheid. Daarnaast worden de aangifte- en loonbelastingverplichtingen van de onderneming en de verschuldigde omzetbelasting beoordeeld, alsmede de controles op zowel de identiteit als het recht om in Nederland te werken.

SNF

Leden van de Algemene BondUitzendondernemingen (ABU) en de NBBU die zelf huisvesting bieden aan arbeidsmigranten moeten voldoen aan strenge huisvestingsnormen. Dit geldt ook voor Pollux.

Een onafhankelijke instelling controleert of de leden aan deze criteria voldoen. Voldoen zij aan de eisen, dan mogen zij de sticker van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) op hun huisvesting plakken.

Om kwalitatief goede woningen te garanderen werkt Pollux samen met PLT B.V. Hun flats zijn meestal veel beter dan de strenge huisvestingsnormen van het SNF-keurmerk.  Dit is een door de Nederlandse overheid erkend certificaat.