Certyfikaty

Jakość naszych działań utrzymujemy na bardzo wysokim poziomie poprzez ścisłe przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych. Niezawodność, bezpieczeństwo i jakość można zaoferować tylko przy odpowiednich warunkach wstępnych i zapleczu. Dlatego też uważamy, że certyfikacja ma ogromne znaczenie. Jesteśmy certyfikowani przez lub stowarzyszeni z:

 

Certyfikaty i znaki jakości

NBBU

Holenderski Związek Agencji Pośrednictwa i Pracy Tymczasowej [Nederlandse
Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) monitoruje Pollux pod kątem wiedzy zawodowej i prawidłowego stosowania NBBU-CAO.
znajomości i prawidłowego stosowania CAO NBBU oraz
w zakresie jakości administracji i znajomości przepisów.

SNA

Znak jakości Stichting NormeringArbeid SNA jest obowiązkowy dla wszystkich członków NBBU. Określa on kryteria finansowe i administracyjne, które musi spełniać agencja pracy tymczasowej działająca w dobrej wierze.  Dzięki temu zatrudnianie i temping są znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Dzięki znakowi jakości SNA firma Pollux jest oceniana m.in. pod kątem stosowania ustawowego wynagrodzenia, przyznawania dodatku urlopowego i odpowiedzialności prawnej. Ocenia również obowiązki firmy w zakresie deklaracji i podatku od wynagrodzeń oraz należnego podatku obrotowego, a także sprawdza zarówno tożsamość, jak i prawo do pracy w Holandii.

SNF

Członkowie Algemene BondUuitzendondernemingen (ABU) i NBBU, którzy sami zapewniają mieszkania pracownikom migrującym, muszą przestrzegać surowych norm mieszkaniowych. Dotyczy to również firmy Pollux.

Niezależna instytucja sprawdza, czy członkowie spełniają te kryteria. Jeśli spełniają wymagania, mogą umieścić na swoich mieszkaniach naklejkę Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Aby zagwarantować mieszkania wysokiej jakości, Pollux współpracuje z PLT B.V. Ich mieszkania są zazwyczaj znacznie lepsze niż surowe standardy mieszkaniowe znaku jakości SNF.  Jest to certyfikat uznawany przez rząd holenderski.