Disclaimer

Renunțare: Pollux Personeelsdiensten B.V. (Camera de Comerț: 20134671), denumită în continuare Pollux B.V., vă acordă prin prezenta acces la www.pollux.nl și publică aici texte, imagini și alte materiale în scop informativ.

Pollux B.V. își rezervă dreptul de a modifica conținutul sau de a elimina componente în orice moment, fără a fi nevoit să vă notifice.

Informațiile de pe site-ul web nu sunt obligatorii și nu reprezintă o ofertă concretă de încheiere a unui contract. Acordurile se încheie numai prin acceptarea unei oferte din partea Pollux B.V. indicate ca atare.

Răspundere limitată

Pollux B.V. depune toate eforturile pentru a actualiza și/sau completa conținutul site-ului web cât mai des posibil. În ciuda acestei atenții, este posibil ca conținutul să fie incomplet și/sau incorect.

Materialele oferite pe site-ul web sunt oferite fără nicio formă de garanție sau pretenție de corectitudine. Aceste materiale pot fi modificate în orice moment fără o notificare prealabilă din partea Pollux B.V.

În special, toate prețurile de pe site-ul web sunt supuse erorilor de dactilografiere și de programare. Nu se acceptă nicio răspundere pentru consecințele unor astfel de erori. Nu se încheie niciun acord pe baza unor astfel de erori.

Pollux B.V. nu își poate asuma niciodată răspunderea pentru hyperlinkurile de pe site-ul web către site-uri web sau servicii ale unor terțe părți.

Drepturi de autor

Toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la aceste materiale sunt deținute de Pollux B.V.

Copierea, distribuirea și orice altă utilizare a acestor materiale nu este permisă fără permisiunea scrisă a Pollux B.V., cu excepția și numai în măsura în care se prevede altfel în reglementările de drept imperativ (cum ar fi dreptul de a cita), cu excepția cazului în care se indică altfel pentru materiale specifice.