Disclaimer

Pollux Personeelsdiensten B.V. (Kamer van Koophandel: 20134671), zwany dalej Pollux B.V., udziela Państwu dostępu do strony www.pollux.nl i publikuje tu teksty o charakterze informacyjnym, ilustracje oraz inne materiały.

Pollux B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany treści tej strony oraz do usuwania materiałów bez uprzedniego informowanie Państwa o tym fakcie.

Informacje zamieszczone na tej stronie nie mają wiążącego charakteru, nie są tez konkretną ofertą która może być podstawą do zawarcia umowy. Umowy zawierane są wyłącznie po zaakceptowaniu oferty złożonej przez Pollux B.V.

Ograniczona odpowiedzialność

Pollux B.V. stara się jak najczęściej aktualizować zawartość niniejszej strony. Tym niemniej istnieje możliwość, iż zamieszczone tu materiały będą niekompletne lub niewłaściwe.

Materiały oferowane na tej stronie podawane są do powszechnej wiadomości bez udzielania gwarancji ich prawdziwości. Materiały te mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Pollux B.V.  bez uprzedniego informowania odbiorców o tej zmianie.

Wszelkie ceny podawane na tej stronie są jedynie indykacyjne i mogą wystąpić w nich błędy spowodowane np. wadami programowania. Firma Pollux nie ponosi odpowiedzialności za tego typu pomyłki. Żadna z umów zawieranych przez firmę Pollux nie może być bazowana na tychże blędach.

Firma Pollux B.V. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tu linki do stron i usług świadczonych przez osoby trzecie.

Prawa autorskie

Firma Pollux B.V. zastrzega sobie prawa do wszelkiej wartości intelektualnej związanej z zamieszczonymi tu materiałami. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie bez zezwolenia jakiejkolwiek części tych materiałów nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Pollux B.V. , za wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo oraz jeśli w przypadku konkretnych materiałów nie zastrzeżono inaczej.