Szkolenia

Oferując rożnego typu szkolenia, firma Pollux przyczynia się do rozwoju swoich pracowników. Jest dla nas niezmiernie ważne by nasz personel miał możliwość zrealizowania swoich celów i ambicji. Również nasi zleceniodawcy mogą poprosić o zrealizowanie danego szkolenia dla pracowników – z inicjatywny tej korzystają wszyscy: pracownik, zleceniodawca oraz firma Pollux.

Cele

“Jako agencja specjalizująca się w pracy tymczasowej uważamy za niezmiernie ważne, by nasi pracownicy doskonalili się w wykonywanym zawodzie. Korzystając z programu szkoleń, pracownicy lepiej poznają procedury wewnątrz danej organizacji, przez co mogą pracować wydajniej oraz mogą pełnić różne funkcje wewnątrz jednego zakładu”.

Szkolenia

Pollux Academy oferuje wiele programów dla wszystkich pracowników. Mogą oni skorzystać z różnych kursów np.:

  • VCA;
  • Szkolenia na różne typy wózków widłowych;
  • BHV;
  • Szkolenia zawodowe;
  • Etc.

Program dostosowany do potrzeb

Może się zdarzyć, ze szkolenie, które chcieliby Państwo odbyć, nie zostało ujęte na powyższej liście. W takim przypadku możemy stworzyć taki program, dostosowany do potrzeb Państwa zakładu. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej, prosimy o kontakt.