Missie en kernwaarden

Normen, waarden en een duidelijke missie spelen een grote rol in de dagelijkse bedrijfsvoering van Pollux.

Missie

Pollux levert actief een bijdrage aan:

  • het succes van de opdrachtgever;
  • de begeleiding en ontwikkeling van de Pollux medewerkers.

Kernwaarden

Binnen Pollux hebben we vier kernwaarden vastgesteld: respect, menselijk, betrouwbaar & grensverleggend. Dit zijn normen en waarden die wij graag terugzien binnen onze organisatie.

 

Respect: "Respect hebben wij voor iedereen met wie we in contact komen en zijn."

Respect tonen voor medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers vinden wij de normaalste zaak van de wereld. Normen en waarden worden door iedereen gedragen. Door respectvol te handelen op alle vlakken streven wij naar een langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers en medewerkers.

Menselijk: "Het handelen van onze organisatie is sociaal, vriendelijk en humaan."

We zijn trots op wie we zijn en laten dat graag zien aan de buitenwereld. We streven ernaar onze medewerkers zo optimaal mogelijk te begeleiden, zodat ze zich gewaardeerd voelen. Dit vertaalt zich mede door bereikbaar te zijn voor dringende vragen en het hebben van een luisterend oor daar waar nodig is. Om hier meer invulling aan te geven organiseren wij wekelijks informatiebijeenkomsten om specifieke vragen van uitzendkrachten te beantwoorden.

Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd door het bieden van goede huisvesting, persoonlijke begeleiding, alsmede het aanbieden van opleidingen op maat. Hetgeen resulteert in integratie van onze medewerkers in de Nederlandse samenleving waardoor zij zich prettig en thuis voelen. Daarnaast informeren wij onze medewerkers over de Nederlandse taal en cultuur middels diverse kanalen, zoals onze Facebookpagina. Dit alles stimuleert een tevreden en succesvolle samenwerking tussen onze werknemers, opdrachtgevers en leveranciers. Oog voor de menselijke behoefte draagt tevens bij aan de herkenning en betrouwbaarheid van onze organisatie.

Betrouwbaar: "Wij zijn een open organisatie waarbij onze no-nonsense bedrijfsvoering voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk is."

Pollux levert een heldere en betrouwbare dienstverlening. Onze uitgangspunten zijn: open communicatie, heldere administratie en processen en toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen. Het continu naleven van wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze bedrijfsvoering uitermate hoog is. Zo weten onze medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers precies dat het juiste door Pollux wordt geboden, wat het vertrouwen in onze organisatie doet versterken.

Grensverleggend: "Het is onze passie om grenzen te verleggen in een constant veranderende markt."

Wij zijn een internationaal, opererende organisatie die constant op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Het verleggen van grenzen zorgt ervoor dat we als organisatie blijven bewegen en ons steeds aanpassen aan een constant veranderende markt. We willen altijd de beste zijn en dagen onszelf constant uit om hieraan te voldoen. We streven naar excellentie, wat betekent dat we ondernemend, innovatief en visionair zijn: een vooruitziende blik waardoor wij ontwikkelingen eerder voorzien en hier op voorhand al op inspelen.